Legia Lokaal Investeren steunt Eco-Project Nieuwkuis Ruvi Shop

Zaakvoerders Nieuwkuis Ruvi Shop Menen en bestuurders Legia Lokaal Investeren voor elektrische bestelwagen met Eco-Project-logo
Franky Soetaert en Viviane Maes, zaakvoerders Nieuwkuis Ruvi Shop, samen met Marc Desmet en Bernard Coorevits, bestuurders Legia Lokaal Investeren.

Met een renteloze lening helpt Legia Lokaal Investeren Nieuwkuis Ruvi Shop Menen om zich te positioneren als ecologische en circulaire droogkuis.

Om in aanmerking te komen voor investeringssteun van Legia Lokaal Investeren, moet een project duidelijk afwijken van de normale dagelijkse activiteiten. Bij de beoordeling houden we vooral rekening met het vernieuwende karakter voor het bedrijf of de sector, de maatschappelijke meerwaarde en de organisatorische en financiële haalbaarheid.

Het ambitieuze Eco-Project van textielreiniger Nieuwkuis Ruvi Shop in Menen voldoet helemaal aan onze selectiecriteria. Het is een totaalconcept met een duidelijke visie. Nieuwkuis Ruvi Shop engageert zich verregaand om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en is een voorbeeld voor de hele sector.

Kleinere ecologische voetafdruk

In 2012 verhuisde Nieuwkuis Ruvi Shop van de Bruggestraat in Menen naar een nieuwbouw in de Ieperstraat. Voor zaakvoerders Viviane Maes en Franky Soetaert het uitgelezen moment om te bekijken hoe ze hun energieverbruik konden verlagen en hun ecologische voetafdruk verkleinen. Ze banden alle schadelijke chemische stoffen en schakelden over op een product dat biologisch afbreekbaar is. Met een warmtepomp en warmtewisselaar recupereren ze de restwarmte uit het reinigingsproces. Die gebruiken ze om het water en het gebouw te verwarmen. Regenwater koelt de machines.

Onder de noemer Eco-Project blijft Nieuwkuis Ruvi Shop verdere stappen in het verduurzamingstraject. “We zijn heel blij dat we daarvoor financiële steun kregen van Legia Lokaal Investeren”, geven Viviane en Franky aan. “Wij leerden Legia Lokaal Investeren kennen via Markant Menen, dat ons hielp om onze aanvraag in te dienen. Dat verliep heel vlot.”

Lagere CO2-uitstoot

Dankzij de renteloze lening van Legia Lokaal Investeren konden Viviane en Franky hun dieselbestelwagen vervangen door een elektrische. “We optimaliseerden bijkomend de transporten van en naar de depots waar onze klanten hun textiel afleveren en ophalen”, vertellen de zaakvoerders enthousiast. “Die twee acties deden onze jaarlijkse CO2-uitstoot met 1800 kg dalen. Door te investeren in zonnepanelen nemen we elk jaar 9900 Kwh minder stroom van het net af. Dat resultaat in 6400 kg CO2 minder per jaar. Binnenkort voorzien we de reinigingsketting van ledverlichting: opnieuw een manier om energie te besparen.”

Ook het afvalvraagstuk houdt de zaakvoerders bezig. Papieren en plastic verpakkingen gebruiken ze alleen als dat echt nodig is. Ze stimuleren hun klanten om ze te hergebruiken en om hun eigen hanger of hoes mee te brengen. De zaakvoerders zoeken ook uit of ze kunnen overschakelen op verpakkingen uit 100 procent gerecycleerd materiaal.

“De steun van Legia Lokaal Investeren motiveert ons om verder te gaan op de ingeslagen weg”, besluiten Viviane en Franky. “We hopen dat veel collega-ondernemers uit Menen en omgeving de kans grijpen om mee het verschil te maken!”

Werk je als zelfstandige of kmo in Menen of omgeving aan een innovatief project met een duurzame maatschappelijke meerwaarde? Vraag dan net als Viviane en Franky investeringssteun aan bij Legia Lokaal Investeren. Lees hier hoe je een aanvraag voor een renteloze lening kunt indienen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws