Aanvraag

Hoe vraag je investeringssteun aan bij Legia Lokaal Investeren? Welke evaluatiecriteria spelen mee bij de beoordeling? En wat zijn de volgende stappen als de raad van bestuur jouw aanvraag goedkeurt?

Aanvraagformulier

Wil je bij Legia Lokaal Investeren financiële steun aanvragen voor je project? Vul dan als eerste stap het aanvraagformulier in. Toon daarin duidelijk de financiële en organisatorische haalbaarheid en de commerciële en maatschappelijke meerwaarde van je project aan. Omschrijf ook duidelijk waarom je voorstel vernieuwend is voor je onderneming of sector.

Het aanvraagformulier bevat vier luiken:

 1. Administratieve gegevens
 2. Projectomschrijving
  Aan de hand van enkele vragen proberen we een helder zicht te krijgen op je visie, het innovatieve karakter van je project en de positieve maatschappelijke impact ervan. Zo kunnen we nagaan of je project voldoende doordacht en onderbouwd is.
 3. Actieplan
  Hierin beschrijf je gedetailleerd de verschillende stappen die je zal volgen om je project uit te voeren. Giet die in een tijdlijn waarop je duidelijk de start- en einddatum vermeldt.
 4. Kostenberekening
  Bij je gedetailleerde en gemotiveerde kostenberekening voeg je de bijhorende stavingsstukken (bijv. offertes, facturen, betaalbewijzen …). Let op: we aanvaarden alleen kosten die gerelateerd zijn aan de werkelijke uitvoering van het project en die voldoen aan de vooropgestelde criteria (innovatief karakter en maatschappelijke meerwaarde, zie de evaluatiecriteria hieronder).

Zodra wij het volledige correct ingevulde aanvraagformulier hebben ontvangen en over voldoende informatie beschikken, sturen wij je een ontvangstbevestiging.

Beoordeling

De raad van bestuur van Legia Lokaal Ondernemen beoordeelt je aanvraag aan de hand van de volgende evaluatiecriteria:

 • het innovatieve karakter,
 • de duurzame maatschappelijke meerwaarde,
 • de bedrijfseconomische en financiële haalbaarheid,
 • andere criteria of niet-kwantificeerbare criteria zoals reputatie, perceptie, ecologische voetafdruk, duurzaamheid, persoonlijke competenties …

Het kan gebeuren dat wij je, na ontvangst van je aanvraag, nog bijkomende informatie of bijkomende stavingsstukken vragen, zodat je ons nog beter kan overtuigen van het innovatieve karakter en de haalbaarheid van je voorstel.

Voor een eerste screening en / of extra informatie werkt Legia Lokaal Ondernemen ook samen met instroompartners (o.a. UNIZO Rekkem-Lauwe-Menen en Markant Menen).

Beslissing

Binnen de dertig kalenderdagen nadat je onze ontvangstbevestiging kreeg, mailen we je onze gemotiveerde beslissing. Als we bijkomende inlichtingen opvroegen, kan deze periode verlengd worden.

Als we je aanvraag goedkeuren, zetten we onze gemotiveerde positieve beslissing om in een overeenkomst (zie hieronder).

Als we je aanvraag weigeren, bezorgen we je onze gemotiveerde negatieve beslissing. Die is niet juridisch aanvechtbaar.

Overeenkomst

De overeenkomst vermeldt het bedrag van de terugbetaalbare renteloze lening, de voorwaarden voor de toekenning ervan, de omschrijving van het project, de activiteiten die gesteund worden en alle informatie die de raad van bestuur van Legia Lokaal Investeren nodig heeft om de werkelijke uitvoering ervan op te volgen.

De overeenkomst wordt van kracht als aan alle voorwaarden werd voldaan en als zij ondertekend werd door de rechtsgeldige mandatarissen van beide partijen. Als aanvrager heb je, na de ondertekening van de overeenkomst, dertig dagen de tijd om te bewijzen dat je je project werkelijk uitvoert. Daarna wordt de financiële steun op de opgegeven rekening gestort.

Als je je project niet uitvoert of geen correcte informatie hebt doorgegeven, komt de overeenkomst zonder voorwerp te staan en wordt ze zonder verdere uitwerking of gevolgen beëindigd.